Fastighetskontoret i Göteborg har tagit fram förslag till ”Modell för beräkning av priset vid friköp av tomträttsupplåtna flerbostadshus”. Förslaget har behandlats av Fastighetsnämnden som på möte den 14 juni beslutade om att tjänsteutlåtandet skall skickas på remiss till Fastighetsägarna, Riksbyggen, HSB och Bostadsrätterna.

Förslaget innebär att friköp av tomträttsupplåtna flerbostadshus skall beräknas till 50 % av en fri marknadsvärdering. Marken värderas utifrån fullt marknadsvärde för marken i avröjt skick, d.v.s. markens värde för nyproduktion av bostadsrätter oavsett om tomträtten är upplåten för bostadsrätt eller hyresrätt.

Förvaltningen arbetar med tomträttsfrågan mot bakgrund av den risk som finns i samband med fastställande av ny tomträttsavgäld 2025. Styrelsen har tagit beslut om att föreningen skall lämna synpunkter på förslaget till Fastighetsnämnden.