Fastighetskontoret i Göteborg har tagit fram förslag till ”Modell för beräkning av priset vid friköp av tomträttsupplåtna flerbostadshus”. Förslaget har behandlats av Fastighetsnämnden som på möte den 14 juni beslutade om att skicka tjänsteutlåtandet på remiss.

Förslaget från Fastighetskontoret innebär att friköp av tomträttsupplåtna flerbostadshus skall beräknas till 50 % av en fri marknadsvärdering. Marken värderas utifrån fullt marknadsvärde för marken i avröjt skick, d.v.s. markens värde för nyproduktion av bostadsrätter oavsett om tomträtten är upplåten för bostadsrätt eller hyresrätt.

Fastighetsägarna, HSB, Bostadsrätterna och Bostadsrättsföreningen Masthugget har lämnat synpunkter på förslaget. För att ta del av föreningens synpunkter på förslaget klicka här.

Förvaltningen arbetar med tomträttsfrågan mot bakgrund av den risk som finns i samband med fastställande av ny tomträttsavgäld 2025.