Att bo i bostadsrätt

För en bostadsrättsförening finns det två lagar som har särskilt stor betydelse. Det är Bostadsrättslagen (BRL) och Lagen om ekonomiska föreningar (FL).

Dessa lagar kompletteras av stadgarna som är föreningens egna regelverk.

Med medlemskapet i en bostadsrättsförening följer nyttjanderätten till en lägenhet i föreningens fastigheter.

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Medlemskapet ger dig rösträtt på stämman och därmed möjligheten att vara med och fatta viktiga beslut. Vi vill uppmuntra samtliga medlemmar att använda denna möjlighet.

Till föreningsstämman kan du även komma med egna förslag till beslut genom att lämna in motioner, senast den 31 januari varje år.

Vår förening är en äkta bostadsrättsförening.

Information om vem du kontaktar i olika frågor kan du läsa under Vår förvaltning.

I informationsskriften Att bo i bostadsrätt, får du en god bild av de villkor och regler som gäller för dig som medlem i en bostadsrättsförening.