Medlemsdemokrati

Medlemsdemokratin är viktig i en bostadsrättsförening. Som medlem kan du på olika sätt medverka till en väl fungerande medlemsdemokrati och till att skapa en levande och aktiv förening.

Det är viktigt att våra medlemmar medverkar på föreningsstämmor och andra möten för att föreningens mål om en väl fungerande medlemsdemokrati skall kunna uppnås.

Vi vill uppmuntra våra medlemmar till att komma med förslag på förändringar, förbättringar och synpunkter. Detta kan du göra löpande under året genom att kontakta förvaltningen eller skriva till styrelsen. Du har även möjlighet att lämna in motioner till årsstämman.

Medlemmar som har förtroendeuppdrag eller medverkar i gårdsombudsarbete, arbetet med Masthuggsnytt eller Brf Masthuggets kulturförening bidrar alla till att skapa den väl fungerande och levande bostadsrättsförening som du är medlem i.

Gårdsombuden har en viktig roll och fungerar som en kontaktyta mellan styrelse/förvaltning och de boende. Detta kan du läsa mer om under Gårdsombud.

Masthuggsnytt är vår medlemstidning som kommer ut 4 gånger per år och delas ut till alla som bor i föreningen. Tidningen fyller en viktig funktion i föreningens strävan att hålla medlemmar och hyresgäster informerade om föreningens verksamhet. Du kan besöka Masthuggsnytt-Arkiv för att ta del av de senaste årens publikationer av Masthuggsnytt.

Brf Masthuggets kulturförening består av medlemmar som arrangerar kulturella aktiviteter riktade till boende i föreningen.

Har du intresse av att engagera dig i föreningens verksamhet som ledamot i styrelse, som gårdsombud, i arbetet med Masthuggsnytt eller i Brf Masthuggets kulturförening är du välkommen att kontakta förvaltningskontoret som då förmedlar kontakt.