Skyddsrum

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en funktion på sin hemsida som kartlägger skyddsrum i Sverige. Där kan du enkelt se var ditt närmsta skyddsrum finns.

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Skyddsrummen är utformade för ett visst antal personer och du tillhör inget särskilt skyddsrum, utan använder det som finns närmast, där du befinner dig.

 

Tänk på att mat och hygienartiklar inte finns i skyddsrummen. Nedan finner du en liten lista på vad som är bra att ta med till skyddsrummet

⦁ Vatten i flaska eller dunk
⦁ Mat som tål rumstemperatur
⦁ Hygienartiklar
⦁ Toalettpapper
⦁ Mediciner
⦁ Första hjälpen utrustning
⦁ Varma kläder
⦁ Värdehandlingar
⦁ Nycklar
⦁ Mobiltelefon med laddare
⦁ Ficklampa