Vår bostadsrättsförening

Bostadsrättsföreningen Masthugget är Sveriges största bostadsrättsförening och bildades i sin nuvarande form 1980. Området byggdes och färdigställdes under åren 1967-1972. Marken som fastigheterna står på ägs av Göteborgs kommun och upplåts till föreningen med tomträtt.

Föreningen upplåter i första hand ytor till bostäder med bostadsrätt men vi har även en stor uthyrningsverksamhet med lokaler, garage och ett mindre antal studentlägenheter. Vi hyr ut butiks- kontors- och lagerlokaler. Lokalverksamheterna är varierade med bl.a. skola, förskolor, teater, bilverkstad och två idrottshallar.