Allmänt

Det röda staket på Fyrmästaregången 12-20/Klingners plats

Planen var att byta dåliga och ruttna brädor men skicket på hela staketet är…


Sommararbete 2020

Föreningen kommer att anställa 12 ungdomar sommaren 2020. Arbetet består till…


Sanering efter brand i ÅV-rum på Skepparegången 18 – 20

Idag, 3 februari, påbörjas saneringen efter branden i ÅV-rummet på…


Stefan Lindqvist har lämnat oss

Stefan Lindqvist som var områdesansvarig fastighetsskötare på Skepparegången…


Motioner till föreningsstämman

Medlem som önskar få ett visst ärende behandlat vid den ordinarie…


Målning av slussar och luckor

Klamparegatan 3-17 och Rangströmsliden 1-7 Med start den 7 januari kommer vi…


Minnesanteckningar, trygghetsvandring

I nedan dokument kan ni ta del av minnesanteckningar relaterat till vår…


Höjning av garagehyra 2020

Hyran för garageplatser höjs från och med den 1 januari 2020 med 50 kronor per…


Föreningens synpunkter på förslag till friköp av mark

Fastighetskontoret i Göteborg har tagit fram förslag till ”Modell för beräkning…