Allmänt

Aktiviteten

Från och med måndag 25 september kommer samtliga tider vara bokningsbara mellan…


Aktivitetsrummet hålls stängt

På grund av skadegörelse kommer aktivitetsrummet hållas stängt tom. nästa…


Belysningsarbeten på Masthuggsliden och Masthuggsterrassen

Till och med mitten av oktober kommer Göteborgs Stad med underentreprenör…


Apcoa tar över ansvaret för de publika laddplatserna i våra besöksgarage

Laddplatserna på publika parkeringsplatser på Fjällgatan samt Andra långgatan…


Ändrade tider för bastun

Enligt motion på årsstämman är nu tiderna för bastun ändrade. Gå in på rubriken…


Masthuggshallen

Renovering pågår i Masthuggshallen där det kommer bli nya fina omklädningsrum…


Serviceåtgärder ventilation

Från och med V17 tom. V22 kommer årliga servicearbeten att genomföras för…


Golvarbete i Fjällgatans garage

Under perioden 27 mars – 11 juli 2023 kommer golvarbete pågå i Fjällgatans…


Anläggningsarbete

Under det närmaste dagarna kommer HTE- produktion att utföra ett arbete vid…


Markarbeten baksidan Fyrmästaregången 6-8

HTE utför markarbeten på uppdrag av Förvaltningen beräknas pågå i ca. 2 veckor.…