Allmänt

Vi har bytt ekonomi- och fastighetssystem

Från januari 2024 kommer avierna från Brf Masthugget att få ett nytt utseende.…


PÅMINNELSE – VIKTIG INFORMATION OM LUFTNING AV ELEMENT

Vi har nu bytt ut flera expansionskärl i området, bytet föranleddes av att de…


Nya e-postadresser till förvaltningen fr o m 3 oktober 2023

Förvaltningen samt styrelsen kommer gå över till ny e-postadress som är…


Nya öppettider på Förvaltningskontoret och i växeln fr o m 2 oktober 2023

Förvaltningskontoret kommer fr om 2 oktober ha följande öppettider. Måndag –…


Aktiviteten

Från och med måndag 25 september kommer samtliga tider vara bokningsbara mellan…


Belysningsarbeten på Masthuggsliden och Masthuggsterrassen

Till och med mitten av oktober kommer Göteborgs Stad med underentreprenör…


Apcoa tar över ansvaret för de publika laddplatserna i våra besöksgarage

Laddplatserna på publika parkeringsplatser på Fjällgatan samt Andra långgatan…


Ändrade tider för bastun

Enligt motion på årsstämman är nu tiderna för bastun ändrade. Gå in på rubriken…


Masthuggshallen

Renovering pågår i Masthuggshallen där det kommer bli nya fina omklädningsrum…


Serviceåtgärder ventilation

Från och med V17 tom. V22 kommer årliga servicearbeten att genomföras för…