Allmänt

Kompostmaskinen fungerar igen

Nu är motorn utbytt och kompostmaskinen fungerar igen.


Byggandet vid Masthuggskajen påbörjas

Detaljplanen för Järnvågsgatan m.fl. har vunnit laga kraft och byggnationerna…


Förvaltningskontoret har semesterstängt v. 30 - 32 (22/7-11/8)

Från den 22 juli till och med den 11 augusti (v. 30 – 32) är…


Foton från Masthuggets Dag 25 maj 2019

Styrelsen och förvaltningen tackar alla som kom på Masthuggets Dag den 25 maj…


Kompostmaskinen ur funktion

Kompostmaskinen står still på grund av motorhaveri. Ny motor är beställd och vi…


Konstgräsplanen får ny belysning

Under veckan får konstgräsplanen i området ny belysning. Ljuset ställs in så…


Nytt bevakningsbolag från 1 april

From 1 april tar CUBSEC över bevakningen i Brf Masthugget. Rutinen är dock…