Allmänt

Information angående TV4-kanalerna och C More

11/12-2019 Com Hems avtal med Telia har löpt ut. Ingen överenskommelse om ett…


Driftstörning på ventilationen, Klamparegatan 3-9

För närvarande har vi driftstörningar på ventilationen för Klamparegatan 3-9.…


Öppettider vid jul och nyår

Öppettider vid jul och nyår Förvaltningskontoret kommer att vara stängt den…


Minnesanteckningar, trygghetsvandring

I nedan dokument kan ni ta del av minnesanteckningar relaterat till vår…


Höjning av garagehyra 2020

Hyran för garageplatser höjs från och med den 1 januari 2020 med 50 kronor per…


Renovering av cykelrum Skepparegången klart

Nu är renoveringen klar och alla cyklar kan flyttas tillbaka. Ni som hämtat ut…


Föreningens synpunkter på förslag till friköp av mark

Fastighetskontoret i Göteborg har tagit fram förslag till ”Modell för beräkning…


Energideklarationer

Det är nu dags att förnya föreningens energideklarationer. Vi har nu haft ett…


Rökfria utomhusmiljöer

Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag. Lagen innehåller bland…


Byggandet vid Masthuggskajen påbörjas

Detaljplanen för Järnvågsgatan m.fl. har vunnit laga kraft och byggnationerna…