Allmänt

Kompostmaskinen är avstängd

Kompostmaskinen är avstängd t o m 2 maj 2023.


Påsktider på Förvaltningskontoret

Måndag - onsdag, 3 - 5 april, är Förvaltningskontoret öppet som vanligt.…


Containrar på området

Fredagen den 21 april kommer containrar att placeras ut på gårdarna, enligt…


Golvarbete i Fjällgatans garage

Under perioden 27 mars – 11 juli 2023 kommer golvarbete pågå i Fjällgatans…


Flis/sandupptagning i vårt område

Under v.13, 27 - 31 mars, kommer flis/sandupptagning ske i vårt område.


Anläggningsarbete

Under det närmaste dagarna kommer HTE- produktion att utföra ett arbete vid…


Markarbeten baksidan Fyrmästaregången 6-8

HTE utför markarbeten på uppdrag av Förvaltningen beräknas pågå i ca. 2 veckor.…


Markarbeten i stråket

Stadsmiljöförvaltningen (fd. Park och natur i Göteborgs Stad) utför markarbeten…


Sommararbete 2023

Föreningen kommer att erbjuda 12 ungdomar sommarjobb 2023. Arbetet består till…


Servicearbeten ventilation - Vaktmästaregången 16

Servicearbeten pågår i husets ventilationssystem, detta kan påverka…