Avisering

Årsavgifter och hyror aviseras normalt månadsvis. Det finns olika valmöjligheter för avisering. Pappersavi, autogiro, e-faktura eller e-postfaktura kan erhållas.

 

  • Pappersavi med OCR-betalning erhålls om inga andra val görs.
  • Autogiro kan erbjudas men kräver anmälan hos förvaltningen. Anmälan av autogiro görs genom ifyllande av blankett som lämnas eller skickas via post eller e-post till förvaltningen. Vid autogiro skickas inga avier per automatik. Avier kan skickas ut vid autogiro efter särskild anmälan till förvaltningen.
  • Autogiro med elektronisk avi i Internetbank kan erhållas. Detta kräver att anmälan om e-faktura via Internetbank sker. Elektronisk avi som inte är betalningsbar erhålls då i Internetbank. Förvaltningen måste kontaktas för att detta alternativ skall fungera.
  • E-faktura kräver ansökan via Internetbank. När mer än en person är medlem eller hyresgäst måste namn och personnummer på båda anges i ansökan. Godkännande erhålls inom några dagar. Det kan dröja en månad innan första elektroniska avin erhålls beroende på när anmälan och godkännande skett. Vid övergång från autogiro till e-faktura måste återkallande av autogiro lämnas till förvaltningen.
  • E-postfaktura kan erhållas. Kontakta förvaltningen vid detta val.