Parkering

Föreningen har fem parkeringsgarage som är belägna på Andra Långgatan 44-48, Klamparegatan 3, Fjällgatan 17, Repslagaregatan 2 och Kjellmansgatan 28. Parkeringsgaragen är uppvärmda och alla förhyrda ytor är utrustade med passerkortsläsare vid in- och utfart. Max höjden till garageportarna är 1,90m förutom Andra Långgatans besöksgarage där höjden är 2,60m.

NYA HYROR 2024-01-01
Garage plats medlem 675:- per månad (2 platser därefter som extern 960:-)
Garage plats ej medlem privatperson 1200:- per månad inkl. moms
Garage plats företag 1130:- per månad exkl. moms
Garage inhägnat medlem 850:-per månad
Garage inhägnat ej medlem privatperson 1400:- per månad inkl. moms
Garage inhägnat företag 1310:- per månad exkl. moms
Garage laddning medlem 945:-per månad
Garage laddning ej medlem privatperson 1590:-per månad inkl. moms
Garage laddning företag 1446:- per månad exkl. moms
MC plats medlem 300:- per månad
MC plats ej medlem 435:- per månad inkl. moms
MC säker plats medlem 400:- per månad
MC säker plats ej medlem 560:- per månad inkl. moms
P-plats utomhus 550:- per månad

Besöksparkering
Vi har besöksparkering i garagen på Andra Långgatan 44 och Fjällgatan 17
samt gatuparkering på Repslagaregatan och Kjellmansgatan.

Besöksgaragen är kameraövervakade.

Parkeringshuset på Andra Långgatan 44 är vårt största besöksgarage med
72 platser. Detta garage är låst nattetid mellan kl. 24.00 och 06.00.
Väktare kontrollerar garaget före låsning. Betalning sker med kort i automat, sms eller app.

Besöksgaraget på Fjällgatan 17 har 44 platser. Även detta garage är låst
nattetid mellan kl. 24.00 och 06.00. Betalning sker med kort i automat, sms eller app.

Jouröppning av besöksgarage mellan kl. 24.00 och 06.00 mot en kostnad av 1200 kr/fordon och betalas endast med Swish.

Gatuparkeringen på Repslagaregatan består av 6 platser och på
Kjellmansgatan har vi 9 platser. Betalning sker via Apcoas parkeringsapp.

Priserna i våra besöksgarage och på våra besöksparkeringar utomhus är:

Andra Långgatan besöksgarage
Måndag – lördag kl. 08-22                              20 kr/tim
Måndag – lördag kl. 22-08                              5 kr/tim.
Lördag kl. 22:00 – Måndag kl. 08                    5 kr/tim.
160 kr periodbiljett 24-tim

Fjällgatans besöksgarage

Måndag – lördag kl. 20 – 08                             5 kr/tim
Måndag – lördag kl. 08 – 20                             10 kr/tim
Lördag – Måndag kl. 20 – 08                            5 kr/tim
100 kr periodbiljett 24-tim

Kjellmansgatans besöksparkering (utomhus)

Måndag – lördag kl. 20 – 08                             5 kr/tim
Måndag – lördag kl. 08 – 20                             10 kr/tim
Lördag – Måndag kl. 20 – 08                            5 kr/tim

Repslagaregatan besöksparkering (utomhus)

Måndag – lördag kl. 20 – 08                             5 kr/tim
Måndag – lördag kl. 08 – 20                             10 kr/tim
Lördag – Måndag kl. 20 – 08                            5 kr/tim

Förhyrda garageplatser
Vi hyr ut platser till medlemmar och i mån av plats till externa hyresgäster i våra
fem garage. . Medlemmar har en lägre hyra än de externa hyresgästerna. Denna lägre hyra är dock begränsad till maximalt två platser per lägenhet därefter är hyran som extern förhyrning.
Förhyrning sker genom ansökan på hemsidan under Anmälan kölista.

Parkeringsförbud
Vi vill påminna om att parkeringsförbud råder inom området. I undantagsfall
kan parkeringstillstånd utfärdas. För tillstånd skall kontakt tas med förvaltningskontoret.

Det är tillåtet att stå i området för i- och urlastning i max 15 minuter.

Föreningen har avtal med Europark Svenska AB avseende parkeringsövervakning i området. Vid felparkeringar kan kontakt tas Europark Svenska AB på telefon 0771-401020.

Korttidsförhyrning/veckoparkering – fr o m 1 januari 2024 upphör möjligheten till korttidsförhyrning/veckoparkering.