Parkering

Föreningen har fem parkeringsgarage som är belägna på Andra Långgatan 44-48, Klamparegatan 3, Fjällgatan 17, Repslagaregatan 2 och Kjellmansgatan 28. Parkeringsgaragen är uppvärmda och alla förhyrda ytor är utrustade med passerkortsläsare vid in- och utfart. Max höjden till garageportarna är 1,90m förutom Andra Långgatans besöksgarage där höjden är 2,60m.

Uppgifter om aktuella hyror finner du under Prislista.

Besöksparkering
Vi har besöksparkering i garagen på Andra Långgatan 44 och Fjällgatan 17
samt gatuparkering på Repslagaregatan och Kjellmansgatan.

Besöksgaragen är kameraövervakade.

Parkeringshuset på Andra Långgatan 44 är vårt största besöksgarage med
72 platser. Detta garage är låst nattetid mellan kl. 24.00 och 06.00.
Väktare kontrollerar garaget före låsning. Betalning sker med kort i automat, sms eller app.

Besöksgaraget på Fjällgatan 17 har 44 platser. Även detta garage är låst
nattetid mellan kl. 24.00 och 06.00. Betalning sker med kort i automat, sms eller app.

Jouröppning av besöksgarage mellan kl. 24.00 och 06.00 mot en kostnad av 800 kr/fordon och betalas endast med Swish.

Gatuparkeringen på Repslagaregatan består av 6 platser och på
Kjellmansgatan har vi 9 platser. Betalning sker med kort i automat.

Priserna i våra besöksgarage och på våra gatuparkeringsplatser är:

Andra Långgatans besöksgarage

Kl. 09.00 – 22.00        15kr/tim

Övrig tid                    5kr/tim

Dygnstaxa                  80kr/dygn

Fjällgatans besöksgarage

Kl. 08.00 – 20.00        10kr/tim

Övrig tid                     5kr/tim

Dygnstaxa                  80kr/dygn

Kjellmansgatan

Kl. 08.00 – 20.00        10kr/tim

Övrig tid                     5kr/tim

Repslagaregatan

Kl. 08.00 – 20.00        10kr/tim

Övrig tid                     5kr/tim

Förhyrda garageplatser
Vi hyr ut platser till medlemmar och i mån av plats till externa hyresgäster i våra
fem garage. . Medlemmar har en lägre hyra än de externa hyresgästerna. Denna lägre hyra är dock begränsad till maximalt två platser per lägenhet.
Förhyrning sker genom ansökan på hemsidan under Anmälan kölista.

Parkeringsförbud
Vi vill påminna om att parkeringsförbud råder inom området. I undantagsfall
kan parkeringstillstånd utfärdas. För tillstånd skall kontakt tas med förvaltningskontoret.

Det är tillåtet att stå i området för i- och urlastning i max 15 minuter.

Föreningen har avtal med Europark Svenska AB avseende parkeringsövervakning i området. Vid felparkeringar kan kontakt tas Europark Svenska AB på telefon 0771-401020.

Korttidsförhyrning
Medlemmar kan för eget bruk eller för gäster köpa parkeringstillstånd veckovis i våra gästgarage. Kortidsförhyrning kan som längst erbjudas under fyra veckor. Parkeringstillståndet köper medlemmen på förvaltningskontoret