Blanketter

Här nedan kan du ladda hem våra blanketter för utskrift. Alla framtida blanketter kommer att finnas tillgängliga på denna sida.

För dig som vill betala via Autogiro finns denna blankett att ladda hem. Inlämnas på vårt kontor efter att du har fyllt i och undertecknat

För dig som skall hyra ut din bostadsrätt i andrahand. Blanketten ska skickas in i 2 exemplar.
.

För dig som skall sälja/köpa din bostadrätt finns denna blankett att ladda hem för utskrift. Blanketten ska skickas in i 3 exemplar.

Enligt föreningslagen har medlem rätt att låta sig representeras på föreningsstämma genom ombud.