Information vid renovering och ombyggnad

Vi har samlat viktig information som du som medlem bör känna till i samband med renovering och ombyggnad. Kontakta förvaltningen och lämna in intyg innan du påbörjar arbetena. Du är även välkommen att ringa oss på förvaltningen i det fall något känns oklart.

Information om ansvarsfördelningen mellan föreningen och medlemmarna avseende underhåll finns under Underhållsansvar.

Under Ansvar vid skada finns information om ansvars- och kostnadsfördelningen mellan föreningen och medlemmarna när en skada inträffar.