Underhållsansvar

Medlemskapet ger dig rätt att nyttja en lägenhet i föreningen – bostadsrätt. Med medlemskapet och bostadsrätten följer ett underhållsansvar. Detta ansvar framgår av § 25 i föreningens stadgar. Under § 26 framgår föreningens ansvar.

Ansvarsfördelning
Nedanstående sammanställning syftar till att förtydliga innebörden av reglerna i föreningens stadgar och vem som ansvarar för vad.

 

Ansvarsområden – Föreningens ansvar markerat i röd färg. Medlemmarnas ansvar markerat i svart färg.

Balkong

 • Balkonggolv
 • Balkongräcke
 • Balkongfront
 • Inglasad balkong (Brf:s tillstånd krävs)
 • Snöröjning och rengöring

Lägenhetsdörr

 • Utsida dörrblad, karm, foder (ytbehandling)
 • Insida dörrblad, karm, foder, tröskel (ytbehandling)
 • Låscylinder, låskista och beslag
 • Handtag och beslag
 • Brevinkast
 • Namnskylt
 • Ringklocka
 • Tätningslister
 • Porttelefon

Fönster och balkongdörrar

 • Invändig målning av karmar och bågar samt mellan bågar
 • Utvändig målning av karmar och bågar
 • Fönsterglas
 • Spanjolett med handtag
 • Beslag och vred
 • Fönsterbänk
 • Vädringsfilter
 • Tätningslister
 • Persienn

Innerdörrar

 • Innerdörrar

Golv i lägenheten

 • Ytbehandling och ytbeläggning (Till stomme)
 • Underliggande anbringningsskikt
 • Tätskikt i våtrum
 • Underliggande stomme (Betong)

Väggar i lägenheten

 • Ytbehandling och ytbeläggning
 • Underliggande anbringningsskikt
 • Tätskikt i våtrum
 • Icke bärande innerväggar
 • Bärande innerväggar

Tak i lägenheten

 • Ytbehandling och ytbeläggning
 • Underliggande anbringningsskikt
 • Överliggande stomme (Betong eller takskiva)

VVS-artiklar

 • Åtkomliga ledningar för vatten och avlopp
 • Tvättställ inklusive konsoller
 • Vattenlås med rör och huv
 • Rensning av vattenlås
 • Badkar, duschkabin, duschväggar
 • Dusch och duschslang
 • Golvbrunn
 • Klämring vid golvbrunn
 • Rensning av golvbrunn och sil
 • Blandare inklusive kranbröst, kägla
 • WC-stol
 • Vattenradiator med ventil
 • Målning vattenradiator
 • Byte, justering av ventilationsdon
 • Målning av ventilationsdon
 • Rengöring av ventilationsdon

Köksutrustning

 • Köksskåp
 • Kylskåp
 • Kyl- och frysskåp
 • Diskmaskin
 • Spis- och mikrovågsugn
 • Kolfilterfläkt och spiskåpa med anslutningar (Även rengöring)

Elartiklar

 • Elundercentral (säkringsskåp)
 • Åtkomliga elledningar (Från elundercentral)
 • Elluttag och strömbrytare
 • Belysningsarmaturer
 • Tillkommande elinstallationer

Förråd

 • Källarförråd tillhörande lägenheten (Insida dörr, golv, väggar, tak och hänglås)
 • Andra förråd/skåp tillhörande lägenheten (Insida dörr, golv, väggar och tak)

Övrigt

 • Kabel-tv (Ledningar, kanaler, uttag)
 • Bredband (Ledningar, kanaler, uttag)
 • Inredningssnickerier
 • Badrumshylla och skåp
 • Handdukstork
 • Tvättmaskin
 • Torktumlare
 • Hatthylla
 • Torkställning
 • Gardinstång
 • Brandvarnare
 • Egen extrautrustning

Byggavfall
Bygger du om i lägenheten ligger ansvaret på dig som medlem att själv forsla bort byggavfall. Föreningens grovsoprum är inte avsedda för byggavfall. Se vidare under ”Gemensamma utrymmen”.

Tillstånd och bygglov
Vid vissa förändringar i lägenheten krävs föreningens tillstånd och för vissa åtgärder krävs även bygglov. Är du osäker skall kontakt tas med förvaltningen.

Tillstånd eller bygglov krävs t.ex. för:

 • Ingrepp i bärande konstruktion
 • Ändringar av befintliga ledningar och kanaler för el, vatten, avlopp och ventilation
 • Inglasning av balkong
 • Uppsättande av parabol
 • Annan väsentlig förändring

Vår förening har beslutat att paraboler inte får monteras på utvändig fasad eller balkongräcke. Tillstånd kan erhållas för montering på balkong i det fall föreningens anvisningar följs.

Behörighet
Som framgår enligt ovan ansvarar du eller äger rätt att utföra underhåll som i vissa fall kräver sakkunskap och behörighet.

Elarbeten kräver erforderlig kännedom och i många fall elinstallatörsbehörighet.

Vid arbeten i våtrum är det viktigt att anlita godkända entreprenörer. Vår rekommendation är att anlita PER-godkända plattsättare och GVK-godkända golvläggare. Vid målningsarbete i våtrum skall dessa ske enligt VT-metod.

Undvik vattenskador
Vi drabbas årligen av stora kostnader orsakade av vattenskador. Dessa skador kan i många fall undvikas
genom förebyggande arbete och kunskap.

 • Kontrollera att väggar och golv i våtrum är hela och täta. Känner du dig osäker hjälper förvaltningen
  utan kostnad till med besiktning.
 • Rensa och rengör golvbrunnar och vattenlås (i badrum och kök) minst två gånger per år.
 • Anlita behöriga hantverkare vid rörarbeten och arbeten i våtrum.
 • I din lägenhet finns det värme- och vattenledningsrör i väggar och golv. Dessa rör ligger i vissa fall mycket ytligt. Detta gäller särskilt värmerör som i många lägenheter är placerade ytligt vid trösklar.
 • Föreningen har drabbats av många vattenskador orsakade av att medlemmar eller hantverkare spikat eller borrat hål i värme- och vattenledningsrör.

Kontakta förvaltningen före större renoveringsarbeten eller håltagningar. Då kan vi stämma av eventuella tillstånd och lämna ut ritningar som visar var rör är placerade i din lägenhet.

God inomhusmiljö
Föreningens fastigheter är utrustade med mekanisk till- och frånluftsventilation. För att kunna säkerställa en
god inomhusmiljö måste ventilationsflödena fungera. Vi genomför därför i enlighet med gällande lagstiftning
med jämna tidsmellanrum ventilationskontroller. Du kan själv bidraga till att skapa en god inomhusmiljö.

 • Rengör ventilationsdonen i din lägenhet från damm och smuts.
 • Ändra inga inställningar på donen.
 • Sätt inte igen vare sig tillufts- eller frånluftskanaler då detta inverkar negativt på ventilationen i hela huset.
 • Mekaniska frånluftsfläktar t.ex. köksfläktar får inte anslutas direkt till frånluftskanaler.

Låna verktyg av förening
Föreningen har köpt in en borrhammare som vi tillsammans med borrsats och skarvsladd lånar ut till medlemmar. Den underlättar borrning i hårda väggar och ger mindre skador. Borrningen tar mindre tid och minskar därmed den ljudmässiga störningen. Du kan även låna regelsökare och ett tapetserarbord. Vid lån lämnas en deposition.

Borrhammare 500kr

Regelsökare 300kr

Tapetserarbord 500kr

 

Försäkringar
Föreningen har en försäkring som täcker skador på föreningens fastigheter. Denna försäkring täcker inte skador på din egendom. Det är därför av största vikt att du tecknar en hemförsäkring som är anpassad efter bostadsrätt och som även innefattar de delar som du har underhållsansvar för.