Ordinarie styrelseledamöter

För löpande förvaltningsärenden ska kontakt tas med förvaltningen. Mer information finns under Vår förvaltning. Du kan skicka e-post till styrelsens ordförande under styrelse@adm.brfmasthugget.se

Boris Pejic
Ordförande
Mattssonsliden 28
Tel: 072-083 05 75

Bimbi Widerberg
Vice ordförande
Skepparegången 14
Tel: 031-14 95 02

Lars-Olof Eckerström
Sekreterare
Mattssonsliden 10
Tel: 0702-35 86 65

Sanna Losell
Vice sekreterare
Vaktmästaregången 16
Tel: 070-308 34 68

Thomas Ahlstrand
Ledamot

Carina Johnson
Ledamot
Vaktmästaregången 13
Tel: 070-234 53 60

Mia Lockman Lundgren
Ledamot
Klamparegatan 13
Tel: 031-24 92 00

Jan Carle
Suppleant
Mattssonsliden 26
Tel: 031-42 32 16

Mona Henson
Suppleant
Klamparegatan 3
Tel: 031-14 46 56

Emma Linderum
Suppleant
Skepparegången 22