Andrahandsuthyrning

Du har rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand under en tid då du själv inte har möjlighet att använda lägenheten.

För att du skall få hyra ut din lägenhet i andra hand krävs styrelsens samtycke eller hyresnämndens tillstånd.

Ansökan om andrahandsuthyrning skall göras skriftligen och lämnas till förvaltningen. I normalfallet behandlas en ansökan inom fyra veckor. Ansökningsblanketter kan du få från förvaltningskontoret eller ladda ner HÄR.