Vår personal

E-postadress:
För att skicka e-post till förvaltningschef, tekniskt ansvarig, förvaltare, ekonomiansvarig, förvaltningsreceptionist, driftsansvarig, fastighetsreparatör eller trädgårdsmästare ange förnamn@brfmasthugget.se

Christer Jacobsson
Förvaltningschef
Tel: 031-85 03 01

Olga Hemmerling
Ekonomiansvarig
Tel: 031-85 03 04

Cecilia Macina
Förvaltningsreceptionist
Tel: 031-85 03 00

Marianne Tellström
Förvaltare lokaler och garage
Tel: 031-85 03 02

Magnus Kööl
Förvaltare bostäder
Tel: 031-85 03 08

Daniel Lindgren
Tekniskt ansvarig
Tel: 031-85 03 09

Drifttekniskt ansvarig
Tel: 031 – 85 03 03


Tommy Karlsson
Driftansvarig
Tel: 031-85 03 11

Sonia Banburska
Områdesansvarig Klostergången 1-13, Vaktmästaregången 1-16
Tel: 031-85 03 12

Janos Lund
Områdesansvarig Klamparegatan 3-17, Rangströmsliden 1-7, Masthuggsliden 10-22
Tel: 031-85 03 13

Jarkko Jäntti
Områdesansvarig Mattssonsliden 2-28, Andra Långgatan 44-48, Masthuggsterassen
Tel: 031-85 03 14

Lena Alfredsson

Områdesansvarig Skepparegången 2-8, Skepparegången 10-30, Fyrmästaregången 2-20
Tel: 031-85 03 16

Göran Bewert
Fastighetsskötare
Tel: 031-85 03 15

Aina Gürlet
Trädgårdsmästare
Tel: 031-85 03 07