Föreningens revisorer

Namn
Sara Ryfors, KPMG AB
Uppdrag
Auktoriserad revisor
Telefon
031-614789

Namn
Bill Romanus
Uppdrag
Revisorsuppleant
Telefon

Namn
Gunnar  Eriksson
Uppdrag
Föreningsrevisor
Telefon
031-245822