Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen (GDPR)
GDPR är en EU-förordning och gäller därmed som lag i alla EU:s medlemsländer. Syftet med dataskyddsförordningen är att stärka skyddet vid behandling av personuppgifter. Nedan anges delar av de policydokument som Brf Masthugget upprättat.

Policy
Som personuppgiftsansvarig hanterar Brf Masthugget registrerade personuppgifter för att uppfylla ingångna avtal och fullgöra rättsliga skyldigheter.

De rättsliga grunder vi har som stöd för personuppgifterna är avtal, fullgörande av rättslig förpliktelse, samtycke och grundläggande betydelse.

Personuppgifter som kräver samtycke/medgivande är frivilliga i sin karaktär.

Vår gallringsprincip för hantering av registrerade personuppgifter omfattar löpande gallring (rensning) av personuppgifter som inte har stöd enligt ovan.

Registrerad med personuppgifter har rätt

  • att få tillgång till samtliga sina personuppgifter som finns hos Brf Masthugget och få dessa levererade i samlad och digital form
  • att få felaktiga personuppgifter rättade
  • att få personuppgifter raderade när så krävs enligt gällande gallringstider
  • att återkalla samtycke