Masthuggets hus

I Masthuggets hus finns två lokaler där många föreningsaktiviteter äger rum. Som medlem kan du hyra dessa lokaler för fest eller andra aktiviteter. Lokalerna ligger i samma hus som förvaltnings-kontoret men med ingång vid Klingners plats 1.

För båda lokalerna gäller att man själv städar efter sig. Städmaterial tillhandahålles. Önskar man ensam disponera gemensamma utrymmen som foajé och kapprum, krävs att man hyr båda lokalerna. Deposition lämnas för att få tillgång till lokalerna.

Förhyrning fredags- och lördagskväll gäller tillträde från kl. 14.00. Lokalerna lämnas städade senast kl. 12.00 dagen därpå. Förhyrning på söndag eftermiddag/kväll gäller tillträde från kl.14.00 och lokalerna lämnas städade senast kl. 08.00 på måndagen.

Salarna kan hyras dagtid eller kvällstid övriga dagar.

Fjällgatans besöksgarage kan göras tillgängligt för medlemmar som under nattetid önskar hjälpa sina gäster ut. Detta möjliggörs genom att vi lägger till tillfällig behörighet på medlemmens taggar för aktuell tid.

Frågor gällande förhyrningar besvaras på förvaltningskontoret.

Stora salen
Fest- och samlingslokal för medlemmar. Stolar, bord och porslin för 100 personer. Till lokalen hör även ett välutrustat kök. Musik- och  bildvisningsanläggning samt mikrofoner finns.

I lokalen får det maximalt vistas 225 personer. Bokning görs på förvaltningskontoret. Information om deposition och hyra finns i Prislista.

Lilla salen
Fest- och samlingslokal för medlemmar. Stolar, bord och porslin för 30 personer. Till lokalen hör ett litet kök. I lokalen får det maximalt vistas 50 personer. Bokning görs på förvaltningskontoret. Information om deposition och hyra finns i Prislista.

Glasrum
Samlingsrum för medlemmar. Stolar och bord för 8 personer. I rummet får maximalt vistas 10 personer. Bokning görs på förvaltningskontoret. Information om deposition och hyra finns i Prislista.