Masthuggets hus

Nycklar mm hämtas ut på Förvaltningskontoret, under våra öppettider. Även hyran betalas när ni hämtar nycklar mm. Avbokning, utan kostnad, kan ske fram till och med en (1) vecka innan lokalen är hyrd.

I Masthuggets hus finns tre lokaler , stora salen, lilla salen och ett mindre mötesrum. Lokalerna hyrs endast ut till medlemmar i Brf Masthugget. Uthyrning får inte ske till verksamheter eller aktiviteter som är offentliga eller utåtriktade. För att hyra någon av lokalerna i Masthuggets Hus kontakta Förvaltningskontoret.

I stora och lilla salen äger många föreningsaktiviteter rum. Som medlem kan du hyra dessa lokaler för fest eller andra aktiviteter. Lokalerna ligger i samma hus som förvaltningskontoret men med ingång vid Klingners plats 1.

För alla lokalerna gäller att man själv städar efter sig. Städmaterial tillhandahålles. Önskar man ensam disponera gemensamma utrymmen som foajé och kapprum, krävs att man hyr båda lokalerna. Hyra betalas för att få tillgång till lokalerna, det gör man på Förvaltningskontoret när man hämtar ut nycklar mm.

Förhyrning fredags- och lördagskväll gäller tillträde från kl. 13.00. Lokalerna lämnas städade senast kl. 13.00 dagen därpå. Förhyrning på söndag eftermiddag/kväll gäller tillträde från kl.13.00 och lokalerna lämnas städade och iordningställda på eftermiddagen/kvällen när man lämnar lokalerna. Under veckodagar kan man hyra lokalerna från kl. 08.00 – 15.00 eller från kl. 15.00 – 24.00 lokalerna lämnas städade och iordningställda på eftermiddagen/kvällen när man lämnar lokalerna.

Fjällgatans besöksgarage kan göras tillgängligt för medlemmar som under nattetid önskar hjälpa sina gäster ut. Detta möjliggörs genom att medlem önskar möjlighet att släppa ut gäster från besöksgaraget efter stängningstid, då läggs en tillfällig behörighet på medlemmens taggar för aktuell tid. Jouröppning av besöksgarage mellan kl. 24.00 och 06.00 mot en kostnad av 1200 kr/fordon och betalas endast med Swish.

Har du frågor om förhyrning av lokalerna i Masthuggets Hus ring 031 – 85 03 00 eller skicka en e-post till info@brfmasthugget.se.

Stora salen
Fest- och samlingslokal för medlemmar. Stolar, bord och porslin för 100 personer. Till lokalen hör även ett välutrustat kök, musik- och  bildvisningsanläggning samt mikrofon finns.

I lokalen får det maximalt vistas 175 personer. Bokning görs på förvaltningskontoret.

Avbokning, utan kostnad, kan ske fram till en vecka innan förhyrningen efter det faktureras full hyra.

Hyra Stora salen fr o m 1 januari 2024

Måndag – torsdag kl. 08.00 – 15.00 800kr

Måndag – torsdag kl. 15.00 – 24.00 800kr

Fredag – lördag kl. 13.00 – 13.00 1750kr

Söndag kl. 13.00 – 24.00 1750kr

Lilla salen
Fest- och samlingslokal för medlemmar. Stolar, bord och porslin för 30 personer. Till lokalen hör ett litet kök. I lokalen får det maximalt vistas 50 personer. Bokning görs på förvaltningskontoret.

Avbokning, utan kostnad, kan ske fram till en vecka innan förhyrningen efter det faktureras full hyra.

Hyra Lilla salen fr o m 1 januari 2024

Måndag – torsdag kl. 08.00 – 15.00 500kr

Måndag – torsdag kl. 15.00 – 24.00 500kr

Fredag – lördag kl. 13.00 – 13.00 600kr

Söndag kl. 13.00 – 24.00 600kr

Glasrum
Samlingsrum för medlemmar. Stolar och bord för 8 personer. I rummet får maximalt vistas 10 personer. Bokning görs på förvaltningskontoret.

Avbokning, utan kostnad, kan ske fram till en vecka innan förhyrningen efter det faktureras full hyra.

Hyra Glasrummet fr o m 1 januari 2024

Måndag – söndag kl. 08.00 – 15.00 200kr

Måndag – söndag kl. 15.00 – 24.00 200kr

Måndag – söndag kl. 08.00 – 24.00 400kr