Masthuggets hus

Från och med den 1 oktober 2022 hämtas nycklar mm  ut på Förvaltningskontoret, under våra öppettider. Även hyran betalas när ni hämtar nycklar mm. 

I Masthuggets hus finns två lokaler , stora och lilla salen, dom hyrs främst ut till medlemmar men även extern uthyrning kan förekomma. Extern uthyrning är all uthyrning som inte sker till medlem för eget utnyttjande. Detta innebär att medlem i Brf Masthugget som hyr för verksamhet som sker inom ramen för en förening eller juridisk person är att betrakta som extern uthyrning. Uthyrning får inte ske till verksamheter eller aktiviteter som är offentliga eller utåtriktade.

I stora och lilla salen äger många föreningsaktiviteter rum. Som medlem kan du hyra dessa lokaler för fest eller andra aktiviteter. Lokalerna ligger i samma hus som förvaltningskontoret men med ingång vid Klingners plats 1.

För båda lokalerna gäller att man själv städar efter sig. Städmaterial tillhandahålles. Önskar man ensam disponera gemensamma utrymmen som foajé och kapprum, krävs att man hyr båda lokalerna. Deposition lämnas för att få tillgång till lokalerna.

Förhyrning fredags- och lördagskväll gäller tillträde från kl. 14.00. Lokalerna lämnas städade senast kl. 12.00 dagen därpå. Förhyrning på söndag eftermiddag/kväll gäller tillträde från kl.14.00 och lokalerna lämnas städade senast kl. 08.00 på måndagen.

Salarna kan hyras dagtid eller kvällstid övriga dagar.

Fjällgatans besöksgarage kan göras tillgängligt för medlemmar som under nattetid önskar hjälpa sina gäster ut. Detta möjliggörs genom att vi lägger till tillfällig behörighet på medlemmens taggar för aktuell tid.

Har du frågor om förhyrning av lokalerna i Masthuggets Hus ring 031 – 85 03 00 eller skicka en e-post till info@adm.brfmasthugget.se.

Stora salen
Fest- och samlingslokal för medlemmar. Stolar, bord och porslin för 100 personer. Till lokalen hör även ett välutrustat kök. Musik- och  bildvisningsanläggning samt mikrofoner finns.

I lokalen får det maximalt vistas 175 personer. Bokning görs på förvaltningskontoret. Information om deposition och hyra finns i Prislista.

Lilla salen
Fest- och samlingslokal för medlemmar. Stolar, bord och porslin för 30 personer. Till lokalen hör ett litet kök. I lokalen får det maximalt vistas 50 personer. Bokning görs på förvaltningskontoret. Information om deposition och hyra finns i Prislista.

Glasrum
Samlingsrum för medlemmar. Stolar och bord för 8 personer. I rummet får maximalt vistas 10 personer. Bokning görs på förvaltningskontoret. Information om deposition och hyra finns i Prislista.