Föreningens revisorer

Föreningens revisorer är medlemmarnas kontrollorgan och har tillsammans med den auktoriserade revisorn till uppgift att genomföra ekonomisk kontroll och förvaltningskontroll. Revisorerna avger varje år en revisionsberättelse som behandlas på föreningsstämman.

Föreningens revisorer finner du under kontakt och revisorer.