Vår förvaltning

Vi har egen anställd personal som förvaltar föreningens fastigheter ekonomiskt, administrativt, tekniskt och driftmässigt.

Här följer en beskrivning av vår förvaltning och vem du skall kontakta i olika frågor.

Under övriga kontakter finns telefonnummer till de entreprenörer som vi anlitar för hisservice, bevakning och störningsjour, parkeringsövervakning, skadedjursbekämpning och kabel-tv.

Telefonnummer och e-postadresser till anställda finns  under Vår personal.

Förvaltningschef

Christer Jacobsson är förvaltningschef och har en företagsledande roll och styrelsens uppdrag att svara för föreningens verksamhet och den löpande förvaltningen.

Förvaltningskontoret

Förvaltningskontoret ligger på Klostergången 13 och har följande öppettider.

Måndag – torsdag    07.00-11.00, 14.00-16.00
Fredag      07.00-12.00

Observera att vi har stängt mellan kl. 11.00 – 14.00 måndag – torsdag och vi stänger kl. 12 på fredagar.

Avvikande öppettider meddelas under Nyheter på hemsidans förstasida.

Driftsenheten

Driftsenheten består av en driftsansvarig, fyra områdesansvariga fastighetsskötare, en fastighetsskötare utan områdesansvar och en trädgårdsmästare.

Tommy Karlsson är driftsansvarig med en arbetsledande roll för driftsenheten och ansvarar för skötsel och drift av föreningens fastigheter.

Göran Bewert arbetar som fastighetsskötare utan eget områdesansvar. Nedan anges de fastighetsskötare som har ett områdesansvar.

Vår trädgårdsmästare Aina Gürlet har ett nära samarbete med gårdsombuden och är den person du kontaktar vid frågor om trädgård och växtmaterial.

Jarkko Jäntti – Mattssonsliden 2-28, Andra Långgatan 44-48, Masthuggsterrassen.

Lena Alfredsson – Skepparegången 2-8, Skepparegången 10-30, Fyrmästaregången 2-20.

Janos Lund – Klamparegatan 3-17, Rangströmsliden 1-7, Masthuggsliden 10-22.

Sonia Banburska – Klostergången 1-13, Vaktmästaregången 1-16

Felanmälan

För att vi skall kunna ha kontroll och genomföra effektiv uppföljning måste samtliga felanmälningar registreras i vårt system. Felanmälan kan göras på följande sätt.

  • Att via hemsidan fylla i ett formulär under fliken Felanmälan.
  • Att via telefonsvarare på 031-850310 tala in felanmälan.
  • Att under ordinarie arbetstid kontakta driftsansvarige Tommy Karlsson på telefon 031-850311.
  • Att vid akuta fel efter kontorstid ringa Cubsec på telefon 010-456 34 34 .

Teknisk förvaltning

Daniel Lindgren är tekniskt ansvarig och har ett övergripande tekniskt ansvar omfattande reparation, underhåll och förädling. Han ansvarar för våra större byggprojekt och vårt systematiska brandskyddsarbete.

Xxxxxx Xxxxxx är drifttekniskt ansvarig. Han har ett övergripande ansvar för föreningens drifttekniska system och installationer. Han ansvarar även för driftsoptimering, och energibesparande åtgärder.

Ekonomisk- och administrativ förvaltning

Olga Hemmerling är ekonomiskt ansvarig och är den du skall kontakta vid frågor om hyres- eller avgiftsbetalningar. Hon handlägger även pantsättningar.

Magnus Kööl är förvaltare och kontaktperson för bostadsrätter och bostadshyresrätter. Hans ansvar omfattar även gemensamma utrymmen och utvändiga ytor. Magnus är förvaltningens kontaktperson gentemot gårdsombuden i samtliga frågor utom de som rör grönytor

Marianne Tellström är förvaltare och kontaktperson för lokaler, garage och gemensamhetslokaler. Marianne har även hand om uthyrning av garageplatser samt överlåtelser av bostadsrätter.

Cecilia Macina är förvaltningsreceptionist med huvudansvar för reception och växel. Hon har också har hand om frågor och bokningar gällande gästlägenheter, Masthuggets hus, bastu, träningslokal, allaktivitetslokal, vävstuga. Cecilia har även hand om ansökningar av andrahandsuthyrningar.

Städning

Föreningen upphandlar städning av Alliance +. Vid frågor eller klagomål på städning skall alltid kontakt tas med förvaltningskontoret och i första hand Magnus Kööl.

Hisservice

Vinga Hiss AB har ansvar för service och jour på samtliga hissar. Felanmälan skall i första hand ske till förvaltningen eller jourservice. Kontakt kan undantagsvis och vid akutfall tas direkt med Vinga Hiss AB.

Bevakning och störningsjour

Föreningen har avtal med Cubsec om bevakning i området. Avtalet omfattar även störningsjour vilket innebär att medlemmar och hyresgäster kan kontakta Cubsec vid akuta problem. Det kan handla om allt från ljudmässiga störningar till klotter, skadegörelse, inbrott, stöld eller bråk. Vårt vaktbolag har kort inställelsetid och är därför ofta ett bättre alternativ än polisen. Vid behov skall Cubsec kontakta polisen. Under kontorstid skall i första hand kontakt tas med förvaltningen.

Parkeringsbevakning

Vi har avtal med Europark Svenska AB avseende parkeringsövervakning. Vid felparkeringar skall kontakt tas direkt med Europark Svenska AB. De är anträffbara dygnet runt.

Vid frågor avseende parkeringsbot skall i första hand kontakt tas med Europark Svenska AB.

Skadedjur

Vår fastighetsförsäkring innehåller bekämpning av skadedjur. Det är av största vikt att åtgärder vidtas när sådana problem uppstår. För åtgärdande kan du direkt kontakta Länsförsäkringar via skadedjur@lansförsäkringar.se eller på tel. 010 – 172 97 29. Länsförsäkringar skickar sedan uppgifter om sina åtgärder till oss.