Month: oktober 2019

Föreningens synpunkter på förslag till friköp av mark

Fastighetskontoret i Göteborg har tagit fram förslag till ”Modell för beräkning…