Felanmälan

För att vi skall kunna ha kontroll och genomföra effektiv uppföljning måste samtliga felanmälningar registreras i vårt system. Felanmälan kan göras på följande sätt.

  • Att främst fylla i och skicka in felanmälningsformuläret till höger på denna sida.
  • Att som alternativ via telefonsvarare på 031-85 03 10 tala in felanmälan.
  • Att när personlig kontakt önskas under ordinarie arbetstid kontakta driftsansvarige Tommy Karlsson på telefon 031-850311 eller förvaltningskontoret på telefon 031-85 03 00.
  • Att vid akuta fel efter kontorstid ringa Cubsec på telefon 010-456 34 34.
  • Felanmälan på grönytor och trappor som tillhör Göteborgs Stad hänvisas till Felanmälan – gator, torg och parker eller Göteborgs Stads kontaktcenter tel. 031-365 00 00. Klicka HÄR för att se karta över vilka ytor det rör sig om.
Felanmälan