Avfallshantering

Det är viktigt att alla efterlever de regler som gäller för avfallshanteringen och att avfall hamnar på rätt uppsamlingsplats. Placering av avfall eller egna tillhörigheter i gemensamma utrymmen som källargångar är inte tillåten.

Genom att följa nedan angivna föreskrifter bidrar du till att sänka föreningens kostnader, säkerställa en god arbetsmiljö och minska brandrisker. Du gör det även möjligt för oss att leva upp till våra miljömål.

För att komma in i föreningens utrymmen nedan använder du din tagg. Boende har tillträde till samtliga återvinningsrum och kan välja det som passar bäst.

Återvinningsbart avfall
Återvinningsrum finns i vårt område på Andra Långgatan 48, Masthuggsterrassen 8A, Mattssonsliden 18, Skepparegången 20, Klamparegatans garage (för boende på Klamparegatan),
Masthuggsliden 9. Och på Vaktmästaregången 5 som är tidsstyrt öppet mellan kl. 08.00 – 22.00.

I dessa rum kan du lämna följande fraktioner.

 • Kartong och wellpapp
 • Metallförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Färgat och ofärgat glas
 • Dags- och veckotidningar, broschyrer, kataloger
 • Lysrör
 • Glödlampor
 • Batterier

Återvinningsplatser finns utanför vårt område på Repslagaregatan och Jungmansgatan.
Här kan du lämna följande.

 • Kartong och wellpapp
 • Metallförpackningar
 • Plastförpackningar
 • Färgat och ofärgat glas
 • Tidningar
 • Batterier

Pappersåtervinning
Utöver återvinningsrummen har vi kärl för dags- och veckotidningar, broschyrer, kataloger utställda på nedan angivna adresser.

 • Masthuggsterrassen 8A
 • Fyrmästaregången 12 (passagen mot Skepparegången)
 • Vaktmästaregången 14

Komposterbart avfall
Biologiskt avfall kan lämnas i kärl som finns placerade i återvinningsrummen på Andra Långgatan 48, Mattssonsliden 18, Skepparegången 20 och Klamparegatans garage (för boende på Klamparegatan).
Boende på Mattssonsliden, Klamparegatan, Skepparegången och Rangströmsliden skall i första hand placera biologiskt avfall i något av dessa återvinningsrum.

Boende på Fyrmästaregången och Masthuggsliden hänvisas till återvinningsrummet på Masthuggsliden 9.

Boende på Klostergången och Vaktmästaregången hänvisas till komposteringsmaskinen på Vaktmästaregången 5 (gaveln). Rummet är tillgängligt mellan kl. 8.00 och 20.00. Kompostpåsar finns att hämta i kompostrummen.
Komposteringsmaskinen är lätt att använda. Den gröna lampan skall lysa. Lyft på locket vid inkastluckan, släng i kompostpåsen och stäng luckan. Den gula lampan tänds och och maskinen behandlar automatisk avfallet. Kontakta förvaltningen om den röda lampan lyser. Luckan är låst när den röda lampan lyser och kompostpåsen skall då slängas i den bruna plastbehållaren.

Det biologiska avfall som vi inte kan ta hand om för egen kompostering kommer Renova att transportera bort för framställning av biogas.

Kompostpåsar och hållare finns vid kärlen i återvinningsrummen och i kompostrummet. För att undvika lukt i lägenheten skall det biologiska avfallet placeras i kompostpåse och hållare. Det är viktigt att genomluftning sker.

I komposteringsmaskinen kan följande slängas.

 • Matrester (färskt, kokt, stekt och rökt)
 • Kött (även mindre ben)
 • Fisk (även ben)
 • skaldjur
 • Grönsaker
 • Rotfrukter
 • Potatis
 • Ägg (även skal)
 • Bröd och kakor
 • Frukt
 • Kaffesump och te (även filter)
 • Mjöl och sockerpåsar
 • Servetter och hushållspapper
 • Äggkartonger
 • Spån och strö från husdjur (inte kattsand)
 • Blomrester

Hushållsavfall
Hushållsavfall slängs via sopnedkast och undantagsvis direkt i soprum.

Övrigt
Har du frågor eller funderingar beträffande avfallshanteringen är du välkommen att tala med den fastighetsskötare som är områdesansvarig hos dig eller vår driftsansvarige.

Fem minnesregler för avfall i sopnedkasten:
1. Släng inga vassa eller tunga föremål.
2. Släng aldrig läckande soppåsar eller andra blöta sopor.
3. Fyll inte soppåsen mer än att den kan knytas ordentligt.
4. Släng inga lösa föremål utan emballera väl.
5. Släng inga kartonger eller annat skrymmande avfall.

Blandat avfall
Blandat avfall kallar vi sådant hushållsavfall som inte är lämpligt att slänga i sopnedkasten. Detta avfall kan lämnas i kärl som är placerade i återvinningsrummen. Exempel på sådant blandat avfall är vassa och tunga föremål eller skrymmande avfall. Du får inte slänga återvinningsbart och miljöfarligt avfall, grovsopor eller byggavfall i dessa kärl.

Miljöfarligt avfall
Till miljörummet på Repslagaregatan 4 fungerar din tagg. Rummet är låst mellan kl. 23.00-07.00. Här lämnas följande fraktioner:

 • Glödlampor
 • Lågenergilampor
 • Lysrör
 • Småbatterier
 • Bilbatterier
 • Elektronikavfall (mobiltefoner, dataskärmar, el och batteridrivna verktyg, mindre hushållsmaskiner, datorer, TV)
 • Vitvaror (kyl, frys, spisar, diskmaskiner, tvättmaskiner)
 • Fasta oljeprodukter (oljebaserad färg, smörjfett, olja, spolarvätska etc)
 • Färgavfall (vattenbaserad färg-, lack- och limrester)
 • Aerosoler (sprayburkar)

Grovsopor
I grovsopsrummet på Repslagaregatan 4 kan grovavfall lämnas. Rummet är låst mellan kl. 23.00-07.00. Mindre grovavfall placeras i de kärl som finns placerade i rummet och större grovavfall placeras på golv. Grovavfall kan vara både brännbart och obrännbart som trasiga cyklar, vagnar, möbler, gardinstänger och liknande. Byggavfall klassas inte som grovavfall utan detta avfall skall bortforslas av dig själv. Läs vidare under ”Byggavfall” nedan.

Containrar för grovavfall placeras ut i området två gånger per år. Information går ut i god tid före utplacering.

Byggavfall
Bortforsling av byggavfall som köks- och badrumsinredningar, golvmattor, kakel, klinker och gipsskivor skall ombesörjas och bekostas av dig själv. De kommunala återvinningscentralerna tar hand om byggavfall

Återvinningscentraler
Göteborgs kommun har fyra återvinningscentraler. Den återvinningscentral som ligger närmast Masthugget finns på A Odhners gata i Högsbo. Mer information om centralerna och ÅVC-kortet hittar du på  www.goteborg.se/wps/portal/atervinningscentral eller i telefonkatalogen under Kretsloppskontoret.

På återvinningscentralerna kan du bl.a. slänga följande.

 • Rent trä
  Alla typer av trä, även med färg och spik, bara det inte är tryckimpregnerat.
 • Ej brännbart
  Isolering, glas och VVS-porslin är några exempel.
 • Brännbart
  Alla typer av brännbara material t e x stoppade möbler, plast, frigolit, skumgummi.
 • Järn och metall
  Alla typer av skrot som ej är förpackningar, el-avfall eller kyl/frys. Det kan vara gamla cyklar, rör, takplåt, badkar etc.
 • Fyllnadsmaterial
  Sten, kakel, lera, betong, hushållsporslin, tegel m.m.
 • Rent ris
  Rent ris, julgranar och tunnare grenar.
 • Tryckimpregnerat trä
  Inkluderar även slipers.
 • Gips
  Alla typer av gipsprodukter.
 • Kyl och frys
  Lämnas utan kostnad.
 • Övriga vitvaror
  Diskmaskin, spis, torktumlare, tvättmaskin.
 • Däck med fälg
  Max åtta får lämnas per besök.
 • Däck
  utan fälg Max åtta får lämnas per besök.
 • Asbest
  Måste vara inplastad. Lämnas utan kostnad. Max 500 kg.
 • Planglas
  Fönster utan karm, speglar utan ram, härdat glas. Ej blyinfattat.