Laddningsplatser

Föreningen kommer under 2019 att tillföra laddningsplatser i Andra Långgatans garage och Fjällgatans garage. Projektering pågår.

 

Göteborg Energi har monterat laddningsplatser i besöksgaragen på Andra Långgatan 44 och Fjällgatan 17. Göteborg Energi äger stationerna. För att ladda bilen behöver man ett laddkort, laddbricka eller Göteborg Energis applikation dit betalkort registreras. Instruktioner finns på dekaler vid laddningsplatserna. Föreningen tar som tidigare ut avgift för parkering på samtliga platser. Detta gäller även vid laddning.