Laddningsplatser

Föreningen har installerat 32 laddningsenheter för elbilar i Andra Långgatans garage. Intresseanmälan för garageplats med laddningsmöjlighet kan göras via hemsidan under ”För dig med bil” och ”Anmälan till kölista”. Ange att det är en plats med laddningsmöjlighet som önskas.

Månadshyran för dessa platser ligger 320 kronor högre än den hyra som gäller för platser utan laddningsmöjlighet. Den högre hyran skall täcka föreningens kostnader för investering, portaltjänst och administration. Utöver högre hyra utgår ersättning för den el som förbrukas. Mätning sker per plats. Föreningens verkliga kostnad debiteras f.n. 1,81 kronor/kWh.

Projektering pågår för att tillföra 25 garageplatser med laddningsmöjlighet i Klamparegatans garage.

Göteborg Energi har monterat laddningsplatser i besöksgaragen på Andra Långgatan 44 och Fjällgatan 17. Göteborg Energi äger stationerna. För att ladda bilen behöver man ett laddkort, laddbricka eller Göteborg Energis applikation dit betalkort registreras. Instruktioner finns på dekaler vid laddningsplatserna. Två platser är reserverade för elfordon med pågående laddning. Under tiden laddning pågår är det avgiftsfritt. Övriga platser tar föreningen som tidigare ut avgift för parkering. Detta gäller även vid laddning.