Laddningsplatser

Föreningen har installerat 32 laddningsenheter för elbilar i Andra Långgatans garage och 25 platser i Fjällgatans garage. Intresseanmälan för garageplats med laddningsmöjlighet kan göras via hemsidan under ”För dig med bil” och ”Anmälan till kölista”. Ange att det är en plats med laddningsmöjlighet som önskas.

Månadshyran för dessa platser ligger 320 kronor högre än den hyra som gäller för platser utan laddningsmöjlighet. Den högre hyran skall täcka föreningens kostnader för investering, portaltjänst och administration. Utöver högre hyra utgår ersättning för den el som förbrukas. Mätning sker per plats. Föreningens verkliga kostnad debiteras f.n. 1,81 kronor/kWh.

Projektering pågår för att tillföra 25 garageplatser med laddningsmöjlighet i Klamparegatans garage.

Göteborg Energi har monterat laddningsplatser i besöksgaragen på Andra Långgatan 44 och Fjällgatan 17. från och med den 3 juli 2023 tar Apcoa över ansvaret för dessa laddplatser. För att ladda bilen behöver man ett laddkort, laddbricka eller Apcoas applikation dit betalkort registreras. Instruktioner finns på dekaler vid laddningsplatserna. Föreningen tar ut en avgift för parkering. Detta gäller även vid laddning.