Laddningsplatser

Förfrågningsunderlag för installation av 32 laddplatser för elbilar i Andra Långgatans garage har skickats ut och anbud skall vara inlämnade den 2 september. Styrelsen fattar beslut om upphandling den 7 oktober. Vår målsättning är att kunna erbjuda parkeringsplatser med laddningsmöjlighet i detta garage före årsskiftet.

Projektering pågår även för tillförande av 23 laddplatser i Fjällgatans garage. Genomförande kan troligen inte ske före byte av ställverk. Detta gör att färdigställande för detta garage planeras till 2020.

Göteborg Energi har monterat laddningsplatser i besöksgaragen på Andra Långgatan 44 och Fjällgatan 17. Göteborg Energi äger stationerna. För att ladda bilen behöver man ett laddkort, laddbricka eller Göteborg Energis applikation dit betalkort registreras. Instruktioner finns på dekaler vid laddningsplatserna. Föreningen tar som tidigare ut avgift för parkering på samtliga platser. Detta gäller även vid laddning.