Laddningsplatser

Installation av 32 laddplatser för elbilar i Andra Långgatans garage har beställts av Bravida. Arbetena beräknas vara klara under januari månad.

Projektering pågår även för tillförande av 23 laddplatser i Fjällgatans garage.

Göteborg Energi har monterat laddningsplatser i besöksgaragen på Andra Långgatan 44 och Fjällgatan 17. Göteborg Energi äger stationerna. För att ladda bilen behöver man ett laddkort, laddbricka eller Göteborg Energis applikation dit betalkort registreras. Instruktioner finns på dekaler vid laddningsplatserna. Föreningen tar som tidigare ut avgift för parkering på samtliga platser. Detta gäller även vid laddning.