Laddningsplatser

Föreningen har installerat 32 laddningsenheter för elbilar i Andra Långgatans garage. Platserna beräknas vara klara för driftsättning under mars månad 2020.

Månadshyran för dessa platser kommer att ligga 315 kronor högre än den hyra som gäller för platser utan laddningsmöjlighet. Den högre hyran skall täcka föreningens kostnader för investering, portaltjänst och administration. Utöver högre hyra utgår ersättning för den el som förbrukas. Mätning sker per plats. Föreningens verkliga kostnad debiteras f.n. 1,65 kronor/kWh.

Projektering pågår för att tillföra 23 garageplatser med laddningsmöjlighet i Fjällgatans garage.

Göteborg Energi har monterat laddningsplatser i besöksgaragen på Andra Långgatan 44 och Fjällgatan 17. Göteborg Energi äger stationerna. För att ladda bilen behöver man ett laddkort, laddbricka eller Göteborg Energis applikation dit betalkort registreras. Instruktioner finns på dekaler vid laddningsplatserna. Föreningen tar som tidigare ut avgift för parkering på samtliga platser. Detta gäller även vid laddning.