Bostadsrättstillägg

Sedan 1 januari 2022 har föreningen ett gemensamt bostadsrättstillägg hos Länsförsäkringar som gäller för alla bostadsrättslägenheter.

Vid skada som enbart drabbar bostadsrättslägenhet är självrisken 2 000 kronor. Vid skada som samtidigt drabbat fastighetsförsäkringen utgår ingen självrisk för bostadsrättstillägget.

Vid kontakt med Länsförsäkringar, 031 – 63 80 00, så skall du uppge försäkringsnummer 2082220.

Har du fler frågor om ditt bostadsrättstillägg så kan du kontakta vår försäkringsförmedlare.

Emil Torstensson på tel. 070 958 49 06 eller e-post: emil.torstensson@tydliga.se

Hemförsäkring
Hemförsäkringen omfattar försäkringstagarens lösa egendom och innehåller även en ansvarsdel som täcker skador som medlemmen varit vållande till.
Hemförsäkringen ger ett viktigt skydd och bör tecknas av samtliga medlemmar.

Bostadsrättstillägg
Bostadsrättstillägg till hemförsäkringen ersätter det som medlemmen har underhållsansvar för. Bostadsrättstillägget omfattar även egendom som nuvarande eller tidigare medlem tillfört lägenheten och som är en utökad eller högre standard än den ursprungliga.

Bostadsrättstillägg kan tecknas som tillägg till medlems hemförsäkring eller gemensamt av bostadsrättsförening. Föreningen har avtal med Länsförsäkringar gällande bostadsrättstillägg för alla medlemmar i Brf Masthugget.

Bakgrund

  • Föreningen säkerställer genom tecknandet att samtliga medlemmar har bostadsrättstillägg. När en skada inträffar är det av vikt att både de delar som föreningen och medlemmarna har underhållsansvar för är försäkrade.
  • Föreningen bekostar bostadsrättstillägget.
  • Bostadsrättstillägget omfattar det utökade underhållsansvar som bostadsrättshavare har enligt bostadsrättslag och stadgar.
  • Försäkringen omfattar brand-, inbrotts- och vattenskada.
  • Försäkringen ersätter inte hemförsäkringen som skall tecknas av medlemmarna.

Skadereglering vid gemensamt bostadsrättstillägg tecknat av föreningen

  • Föreningen och medlemmarna får samma försäkringsbolag avseende fast egendom vilket gör att en skadereglerare handlägger hela skadan. Detta underlättar regleringsprocessen för både föreningen och medlemmen.
  • Förvaltningen kommer att administrera skadereglering av både det som föreningen och medlem har underhållsansvar för.
  • Endast en självrisk utgår när både fastighetsförsäkring och bostadsrättstillägg omfattas av skadan.