Com Hem övergår den 8 september till att enbart sända tv-kanaler digitalt. Under ”Boende/Kabel-tv” på hemsidan finns ny och viktig information om digitaliseringen av kabel-tv-nätet. Vi informerar om skillnader mellan föreningens digitala grundutbud och Com Hems ordinarie digitala grundutbud. Här finns information om vad som krävs för att kunna se på det digitala utbudet. Läs om alternativa lösningar med digitalboxar och olika lösningar om man har mer än en TV.  Här kan du även läsa om beställning av Com Hem Play grund.