Med anledning av den pågående coronapandemin har föreningen genomfört ett antal åtgärder för att minska risken för smittspridning.

Förvaltningskontoret är bemannat och personal är tillgänglig via telefon och e-post. Kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida under Kontakt/Vår personal.

De flesta ärende kan vi lösa utan personlig kontakt. Besökare uppmanas att i första hand, oavsett ärende, kontakta förvaltningen via telefon eller e-post. Där möte krävs bokas tid via telefon med berörd person.

Har du hyrt lokal i Masthuggets hus eller gästlägenhet har vi nya rutiner. Ingen deposition tas ut. Hyran faktureras. Information om förhyrningen och nyckelrutiner delas ut i god tid.

Behov av nya eller fler taggar löser vi utan att du behöver besöka oss.

Felanmälan –  tel. 031 – 85 03 10 eller via formulär här på hemsidan.

E-post: info@adm.brfmasthugget.se