Ventilationskontroller som planerats under året har tills vidare ställts in. Detta beroende på risken för smittspridning och att boende upplever oro för Coronavirus. Boende på Klamparegatan 3-9 har erhållit information om att den planerade ventilationskontrollen ställts in.