Vi kan meddela att vi kommit överens med ägarna av Mastens Vandrarhem & Minihotell AB om ett utköp av deras hyreskontrakt i enlighet med motion vid stämman våren 2022. Det innebär att Brf Masthugget tar över lokalen fr o m 1 november 2022 och kan planera för exempelvis nya lägenheter som kan bli klara under 2023 och säljas. Vi fortsätter även arbetet att stärka upp skalskyddet runt framförallt Andra långgatan och Masthuggsterrassen vilket vi hoppas skall ge ett tryggare boende.