Tele2 (fd Comhem) har tidigare kommunicerat att TV6 eventuellt utgår ur Tele2s utbud. I och med fortsatta diskussioner med kanalbolaget Nordic Entertainment Group (NENT), som äger rättigheterna till kanalen, har Tele2 förlängt avtalet ytterligare och TV6 kommer därför finnas kvar i utbuden tillsvidare. Förändringar kommer som tidigast att genomföras 1 januari 2022.