Stefan Lindqvist som var områdesansvarig fastighetsskötare på Skepparegången och Fyrmästaregången har gått bort. Stefan var en uppskattad arbetskamrat som lämnar ett stort tomrum efter sig. Vi känner en stor sorg och tänker på hans närmaste anhöriga.