Ska du använda mycket vatten, så gör det innan klockan 23.00 på fredag 26 maj! Den 26-28 maj behöver alla göteborgare hushålla extra med vattnet eftersom ett stort arbete på vattenledningsnätet ska göras. Arbetet kommer inte att vara färdigt förrän på söndag eftermiddag.

Ett vattenledningsnät måste alltid underhållas och förnyas för att kunna leda vatten av god kvalitet. Det är en ny stor huvudvattenledning som Kretslopp och vatten ska koppla in. Alla vattenmagasin kommer att fyllas innan som en förberedelse för arbetet, men du behöver ändå tänka på att bara använda vattnet till det nödvändigaste. Du kan tillexempel hålla nere vattenförbrukningen genom att glömma bort disken, tvätten och biltvätten. Du ska förstås inte heller fylla poolen de här dagarna.

Skapar alternativ väg för vattnet

Göteborg har 180 mil vattenledningar. Några är så kallade matarledningar där större delen av vattnet leds. Om en sådan går sönder kan många göteborgare bli utan vatten. Därför ska Kretslopp och vatten koppla in en stor ledning till, så att vattnet kan ledas en alternativ väg om något skulle hända.

Missfärgat vatten

Skulle vattnet bli missfärgat under helgen, spola igenom dina kranar tills vattnet är klart och friskt innan du använder vattnet igen. Se också till att vattnet som är kopplat till din tvättmaskin och andra hushållsmaskiner inte är missfärgat.

Sparade 10 liter

Göteborgarna brukar vara duktiga på att spara på vattnet när det behövs. När vi hjälptes åt 2021 minskade förbrukningen med 10 liter per person och dygn, trots att det var en varm sommardag med temperaturer på uppåt 30 grader.

Alla berörs

Uppmaningen om att spara på vatten gäller i hela Göteborg, men eftersom Göteborgs stad även levererar vatten till andra kommuner så kan du som bor i Ale, Mölndal, Partille eller på Öckerö också hjälpa till genom att spara på vatten i helgen.