Pilen vid Rangströmsliden har erhållit en stor skada. En av de stora stammarna som utgör kronbasen har knäckts och fallit till marken. Pilen har nu en kraftig lutning mot den kvarvarande krondelen. Rötskada har noterats på den gren som fallit ned. Pilen har undersökts av trädexpert som anser att trädet bör tas ned av säkerhetsskäl. Risken för att även kvarvarande del av trädet faller är överhängande.

Pilen står på en plats som inte utgör bra förhållanden för denna typ av stora träd. Det har därför inte betraktats som ett framtidsträd med lång kvarstående livslängd.

Trädet var mycket vacker och det är därför givetvis mycket tråkigt att det skadats.

Fällning och bortforsling sker under onsdagen den 1 september.