Från och med V17 tom. V22 kommer årliga servicearbeten att genomföras för samtliga ventilationsaggregat i området. Detta inbegriper filterbyten och allmän översyn av systemens funktion. Servicearbetena kommer medföra kortare driftstopp i ventilationen dagtid.