Servicearbeten pågår i husets ventilationssystem, detta kan påverka drifthastigheten under vissa tillfällen. Arbetet är planerat att vara slutfört 2023-01-05.