Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om fler rökfria miljöer.

Sedan 1994 är det förbjudet att röka på skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem. Med den nya lagen är det förbjudet att röka tobak eller liknande produkter på fler utomhusområden som allmänheten har tillträde till.

Rökförbudet gäller nu även
• utomhusområden i anslutning till kollektiva färdmedel, exempelvis perronger, busshållplatser, taxizoner, biljettområden och gångbanor i anslutning till ett spårområde
• på uteserveringar utanför exempelvis restauranger och caféer
• inom inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning, dvs. idrottsanläggningar. Det gäller även om anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor
• på lekplatser som allmänheten har tillträde till
• vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till statliga och kommunala myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso-och sjukvård

Föreningen har sedan tidigare rökförbud i samtliga invändiga gemensamma utrymmen och vid entréer. Detta framgår av våra Trivselregler. Detta rökförbud gäller nu även för samtliga lekplatser. Trivselreglerna har kompletterats i denna del. Dekaler om rökförbud sitter vid entreér och kommer att sättas upp vid lekplatser.