Nu när många tar sig lite behövlig ledighet kanske flera av oss tänkt renovera hemma över semestern. Tänk då på att ventilationen i husen är känslig för dammpartiklar – byggdamm kan av systemet uppfattas som brandrök, vilket ger upphov till att hela fläktsystemet i huset stängs ned. Systemets luftfilter blir också tilltäppta vilket leder till sämre flöden av luften i din och din grannes lägenhet. Var därför noggrann med att göra följande innan du påbörjar arbeten som är dammbildande:

  • Frånluftsdon skall övertäckas under slipning- och rivningsarbeten m.m.  Frånluftsdon finns i kök, badrum, toa, grovkök – en plastpåse och kraftig tejp fungerar bra!
  • Om du demonterar ventilationsdon vid tex. tapetsering eller målning – återmontera dem direkt så att du inte tjuvar grannlägenhetens luftflöde längre än absolut nödvändigt. OBS! Ändra inte donets inställning!
  • Tänk på att du inte får tillkoppla mekaniska fläktar mot husets fläktsystem, tex. köksfläkt. Endast kåpa med justerbart spjäll eller kolfilterfläkt med återcirkulation får användas

Om brandfunktionen i ventilationen aktiveras måste systemet återställas manuellt och fläktarna måste rengöras och filter måste bytas ut innan återstart,  – annars kan de gå sönder. Detta är både tråkigt för medlemmar som blir utan ventilation men bidrar även till onödiga kostnader för föreningen, normalt kostar en sådan rengöring 10 000-20 000 kr och orsakande lägenhetsinnehavare kan bli ersättningsskyldig.

Trevlig sommar önskar Driftteamet på Brf Masthugget!