Föreningen kommer att renovera tvättstugorna på Klamparegatan. Vi börjar med Klamparegatan 11 den 11 maj. Arbetet beräknas ta ca 8 veckor. Efter sommaren renoveras tvättstugan på Klamparegatan 9.

Ytterligare information går ut till berörda trapphus.