Cykelrummet på Andra Långgatan 48 kommer att renoveras under hösten. Start är beräknad runt v. 43. Information kommer löpande.

Rummet målas och inreds med andra typer av cykelställ. Det blir en blandning av krokar, ställ och liftar. Vi räknar med bättre framkomlighet och vi kommer även att få plats med ytterligare ca 25 cyklar.

Renoveringen beräknas ta ungefär 4 veckor.

Under denna period kommer cykelställ att placeras i besöksgaraget på Andra Långgatan.

Ni som är boende i föreningen har tillgång till andra cykelrum, vilka det är framgår på föreningens hemsida. Det kommer bli trångt så vi ber er se över alternativa cykelförvaringslösningar under denna tid.