Platzer Fastigheter kommer att lägga om taket på deras hus vid Masthuggstorget 3. Arbetena beräknas pågå under perioden 24 maj – 9 juli. Lyft av material kommer att ske från Masthuggsterrassen och Fjärde Långgatan.