Fastighetsägare är enligt lag tvingade att genomföra kontroll av ventilationssystem i fastigheten, s.k. OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll).

Rengöring och kontroll av ventilationen sker enligt nedan:

Fyrmästaregången 12, måndag 13 september

Fyrmästaregången 14, måndag 13 september

Fyrmästaregången 16, tisdag 14 september

Fyrmästaregången 18, onsdag 15 september

Fyrmästaregången 20, torsdag 16 september

Fyrmästaregången 12-20, fredag 17 september: Endast kontrollmätning stickprovsvis, ev besök 2 om vi ej fått tillträde tidigare samt ev ventilationsåtgärder i lägenheter.

 Fyrmästaregången 2, torsdag 16 september

Fyrmästaregången 4, torsdag 16 september

Fyrmästaregången 6, fredag 17 september

Fyrmästaregången 8, måndag 20 september

Fyrmästaregången 10, tisdag 21 september

Fyrmästaregången 2-10, onsdag 22 september: Endast kontrollmätning stickprovsvis, ev besök 2 om vi ej fått tillträde tidigare samt ev ventilationsåtgärder i lägenheter.

Skepparegången 2, onsdag 22 september (förmiddag)

Skepparegången 4, onsdag 22 september (eftermiddag)

Skepparegången 6, torsdag 23 september (förmiddag)

Skepparegången 8, torsdag 23 september (eftermiddag)

Skepparegången 2-8, fredag 24 september: Endast kontrollmätning stickprovsvis, ev besök 2 om vi ej fått tillträde tidigare samt ev ventilationsåtgärder i lägenheter

Rangströmsliden 1, måndag 27 september

Rangströmsliden 3, måndag 27 september

Rangströmsliden 5, tisdag 28 september

Rangströmsliden 7, tisdag 28 september

Rangströmsliden 1-7, onsdag 29 september: Endast kontrollmätning stickprovsvis, ev besök 2 om vi ej fått tillträde tidigare samt ev ventilationsåtgärder i lägenheter.

Masthuggsliden 18 och 20, måndag 27 september

Masthuggsliden 22, tisdag 28 september

Masthuggsliden 18-22, onsdag 29 september: Endast kontrollmätning stickprovsvis, ev besök 2 om vi ej fått tillträde tidigare samt ev ventilationsåtgärder i lägenheter.

Mer information finner du i aviseringen du får i brevlådan.