Förvaltare Christina Falk Larsson kommer att avsluta sin anställning den 9 juli.

Magnus Kööl som idag är drifttekniskt ansvarig har redan nu tagit över rollen som förvaltare för bostäder.

Föreningen kommer att anställa en ny drifttekniskt ansvarig.

Förvaltningschef Kjell Johansson kommer att sluta vid årsskiftet. Han väljer då att gå i pension. Processen med att rekrytera en ny förvaltningschef pågår