Sverigehuset kommer att anlägga en provisorisk byggväg och arbetsbodar på en del av vår tomtmark mot S:T Johanneskyrkan. Arbetsområdet kommer att stängslas in och etablering kommer att starta under december 2021. Detta gör att infartsbommen vid Mattssonsliden kommer att flyttas närmare Mattssonsliden 2.

Sverigehuset kommer att använda byggvägen under vardagar mellan kl. 07.00 – 17.00.

Entreprenaden är planerad till att pågå mellan kvartal 4, 2021 och kvartal 1, 2024.