Medlem som önskar få ett visst ärende behandlat vid den ordinarie föreningsstämman skall lämna in skriftlig motion till förvaltningskontoret (Klostergången 13) senast den 31 januari. Det går även bra att skicka in motion via e-post till info@adm.brfmasthugget.se.

Det skall av motionen tydligt framgå vad föreningsstämman skall ta ställning till. Var noga med att formulera ett förslag till beslut som medlemmarna kan bifalla eller avslå.
Ange namn, adress och lägenhetsnummer på motionen.

Den ordinarie föreningsstämman planeras att hållas torsdagen den 22 april 2021.
Föreningen kan tvingas till ändringar beroende på coronapandemin.