Samtliga medlemmar kommer att få skriftlig information om utfallet avseende medlemsundersökningen. Arbetet har av olika anledningar tagit längre tid än vad vi beräknat. Information kommer att delas ut under januari månad 2022.