Samtliga medlemmar kommer inom kort att erhålla information och enkäter för medverkan i föreningens medlemsundersökning. Genom att delta kan man som medlem bidra till att göra föreningen och området bättre. Det finns möjlighet att besvara enkäten digitalt eller genom ifyllande och inskickande av pappersenkät. Sista svarsdatum är den 19 juni. Föreningens medlemmar kommer att få en återkoppling på undersökningens resultat efter sammanställning och analys.