Från den 10 januari gäller den nya förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19.

Gemensamhetslokaler, festlokaler och andra lokaler för privata sammankomster får endast användas med maximalt 8 deltagare.

Föreningen har satt upp anslag vid motionsrum, bastu och aktivitetsrum. Vid förhyrning av lilla eller stora salen i Masthuggets hus måste skriftligt intyg lämnas om att maxantalet enligt förordningen inte kommer att överstigas.

Förordningen gäller till och med den 30 september 2021.