Renovering pågår i Masthuggshallen där det kommer bli nya fina omklädningsrum samt nytt trägolv.

Tyvärr har det varit ljudmässigt störande ljud från bilningsarbetet.

Bilningsarbet kommer vara klart V22 möjligt att det blir någon extra dag under veckan därpå V23.

All renovering kommer vara klart V26 om inget oförutsett händer.