Stadsmiljöförvaltningen (fd. Park och natur i Göteborgs Stad) utför markarbeten i stråket. Buskars kommer att tas bort och ersättas med gräsmatta, träden kommer att vara kvar.