Överenskommelse har träffats om att förskolan på Rangströmsliden 3 får disponera en markyta som vetter mot gården vid Klamparegatan 11-17. Detta gör det möjligt för förskolan att  ta mot mindre barn.

Den aktuella ytan kommer att förses med nät, sandyta, plattsättning samt viss plantering. Bänkar och bord samt lekutrustning tillförs.

Förändringen har förankrats med boende på Klamparegatan 11-17.

Göteborgs Stad kommer att starta arbetena den 19 april.