HTE utför markarbeten på uppdrag av Förvaltningen beräknas pågå i ca. 2 veckor. Under tiden kommer det att vara något begränsad framkomlighet.